หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2559

29-08-2556 Hits:713

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2559

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท่านอัยการจังหวัด นายวันชัย  หิตะวัฒนกุล พร้อมคณะข้าราชการและพนักงาน และนายประเสริญ ชัญจุกรณ์ กำนันตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกันปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2559  ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559                         

Read more

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร

22-08-2556 Hits:644

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ ปากน้ำตาปี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559        

Read more

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. คีรีรัฐนิคม

27-06-2556 Hits:536

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. คีรีรัฐนิคม

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน และฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

Read more

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. บ้านตาขุน

26-06-2556 Hits:460

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. บ้านตาขุน

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน และฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

Read more

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมภิบาล

05-03-2556 Hits:609

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมภิบาล

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมภิบาล  ณ วัดศานติไมตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องราชสักการะเข้าถวายราชสักการะในพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

05-03-2556 Hits:548

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องราชสักการะเข้าถวายราชสักการะในพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องราชสักการะเข้าถวายราชสักการะในพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุก มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

Read more

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

05-03-2556 Hits:913

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานอัยการจังหวดสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์              

Read more

Additional information