หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

29-08-2556 Hits:618

โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๖ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

Read more

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

22-08-2556 Hits:580

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

Read more

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. คีรีรัฐนิคม

27-06-2556 Hits:494

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. คีรีรัฐนิคม

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน และฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

Read more

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. บ้านตาขุน

26-06-2556 Hits:424

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน ณ อ. บ้านตาขุน

โครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทชุมชน และฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

Read more

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมภิบาล

05-03-2556 Hits:542

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมภิบาล

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมธรรมภิบาล  ณ วัดศานติไมตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องราชสักการะเข้าถวายราชสักการะในพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

05-03-2556 Hits:511

สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องราชสักการะเข้าถวายราชสักการะในพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องราชสักการะเข้าถวายราชสักการะในพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุก มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

Read more

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

05-03-2556 Hits:846

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานอัยการจังหวดสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์              

Read more

Additional information